Toets "Enter" om naar de inhoud te gaan

Training Adequate Agressie Aanpak AAA

-durven stevig te staan bij agressie en weerstand-

Misschien herken je het volgende:
• Cliënten hebben een kort lontje;
• Je voelt je niet veilig op de werkplek;
• De impact van agressie is zo groot dat je niet meer wil werken;

Hoe zou het zijn om:

Snel en adequaat te kunnen reageren wanneer er agressie is;
• Je professioneel kunt blijven en handelen in lastige situaties;
• Je beter snapt hoe agressie werkt;
• Je daadwerkelijk ervaren hebt dat je met weerstanden om kunt gaan.

 

Agressie en weerstand is helaas van deze tijd. Professionals ervaren dit steeds meer in de uitvoering van hun werk. Sommige stoppen daardoor met hun werk of worden ziek. Dit hoeft niet noodzakelijk te zijn. Omgaan met agressie kun je leren.

 

Na de training Adequate Agressie Aanpak:

  • Heb je nieuwe handvatten en inzichten die je kunt gebruiken bij het uitoefenen van je functie;
  • Kun je effectiever functioneren in agressieve situaties;
  • Durf je als professional te handelen in lastige en agressiesituaties.

 

Hoe gaan we dat doen?

Door oefeningen, opdrachten, casussen, ervaringen delen, evaluatie van uitgevoerde activiteiten. Waaronder:
– Bespreken theoretisch model/kader omtrent agressie;
– Leren voorkomen van agressie door signaleren van en anticiperen op agressie en tegenwerkend gedrag alsmede de stijl van communiceren;

– Leren beheersen van agressie van zichzelf en dat van anderen.

Training is geregistreerd op Registerplein en bij de SKJ.